Verantwoordingsdag: hoe is het geld besteed?

Verantwoordingsdag: hoe is het geld besteed?

19 mei 2020

Op de derde woensdag van deze maand, woensdag 20 mei, is het Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Khadija Arib, neemt om 10.15 uur het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 en het Rijksjaarverslag 2019 in ontvangst. Verantwoordingsdag wordt gezien als de tegenhanger van Prinsjesdag.
Minister Hoekstra van Financier met het koffertje
Minister Hoekstra van Financiën met het verantwoordingskoffertje

In plaats van over plannen voor de toekomst, gaat het op Verantwoordingsdag over de uitvoering van eerdere plannen. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, biedt het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan in een speciaal koffertje. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk volgende week over deze stukken tijdens het jaarlijkse Verantwoordingsdebat.

Algemene Rekenkamer

Ook de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, biedt op Verantwoordingsdag een rapport aan de Tweede Kamer aan. Daarin beoordeelt de Rekenkamer het regeringsbeleid van het afgelopen jaar: zijn de gewenste beleidsdoelen bereikt en heeft het kabinet zich aan de wettelijke regels gehouden? Ook maakt de Rekenkamer opmerkingen bij de jaarverslagen van de ministeries.

Technische briefing door CBS

De Tweede Kamer houdt op woensdag 20 mei ook een technische briefing over de Monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deskundigen van het CBS lichten het onderzoek toe en beantwoorden vragen van Kamerleden hierover. Deze technische briefing begint om 12:00 uur.

Volg de Verantwoordingsdag live:

  • Volg vanaf 10.15 live via Debat Direct of via deze website de aanbieding van het koffertje door minister Hoekstra van Financiën en aansluitend de aanbieding van het rapport door president Visser van de Rekenkamer;
  • Volg van 12.00 tot 13.00 uur via Debat Direct of via deze website de technische briefing van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: