olice report of Wednesday, August 18th until Friday, August 20th 2021/Politieberichten van woensdag 18 augustus tot en met vrijdag 20 augustus 2021

 

Police report of Wednesday, August 18th  until Friday, August 20th  2021

Scheduled Traffic Control
On Wednesday, August 18th , in the morning hours a traffic control was held at Oranjebaaiweg. There were  15 vehicles checked.

Two vehicles were alerted to the manner of transporting their cargo. The vehicles could only leave after they had covered everything correctly and insured. The driver of a passenger car must present the insurance papers at the police station.

 

Politieberichten van woensdag 18 augustus tot en met vrijdag 20 augustus 2021

 

Geplande verkeerscontrole

Op woensdag 18 augustus werd in de ochtenduren een verkeerscontrole gehouden aan de Oranjebaaiweg. Er zijn 15 voertuigen gecontroleerd.

 

Een tweetal voertuigen werd geattendeerd op de wijze van het vervoeren van hun lading. De voertuigen konden pas vertrekken nadat ze alles correct en verzekerd hadden afgedekt. De bestuurder van een personen auto dient de verzekeringspapieren te overleggen op het politiebureau.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: