Kamerlid Thierry Baudet (FvD) geschorst

Kamerlid Thierry Baudet van Forum voor Democratie is vanaf woensdag 19 oktober voor zeven dagen uitgesloten van deelname aan vergaderingen van de Tweede Kamer, met uitzondering van stemmingen.

 

De Tweede Kamer heeft tot de schorsing besloten in een hoofdelijke stemming. Het betreft een sanctie wegens het niet naleven van de regels omtrent nevenfuncties en bijverdiensten.

Gedragscode

De schorsing is een voorstel van het College van onderzoek integriteit Tweede Kamer. Het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, heeft het aan de Kamer voorgelegd. Volgens het College heeft Baudet de gedragscode van de Kamer overtreden door zijn bestuurslidmaatschap van een bv niet te laten vastleggen in het register van nevenactiviteiten. 119 Kamerleden stemden voor het voorstel.

Stemmingen

De schorsing gaat de dag na het besluit in, dat is woensdag 19 oktober. Baudet is gedurende zeven aaneengesloten kalenderdagen uitgesloten van deelname aan vergaderingen van de Tweede Kamer, met uitzondering van stemmingen. Het gaat zowel om deelname aan plenaire vergaderingen, commissievergaderingen als aan andere activiteiten die door of namens de Kamer worden gehouden.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: