Riba 15 maart 2020 Wardacosta a detecta un boto biniendo for di awanan territorial di Venezuela. / De Kustwacht heeft op 15 maart 2020 een boot aangehouden die vanuit de territoriale wateren van Venezuela richting Rogers Beach voer.

Riba 15 maart 2020 Wardacosta a detecta un boto biniendo for di awanan territorial di Venezuela. Un team di Metal

Read more

Verlenging inverzekeringstelling 20 verdachten Naar aanleiding van ongeregeldheden van 24 juni / Prolongashon di kustodia pa 20 sospechoso Den kuadro di susesonan di 24 di yüni

  Verlenging inverzekeringstelling 20 verdachten Naar aanleiding van ongeregeldheden van 24 juni Naar aanleiding van de ongeregeldheden van afgelopen woensdag,

Read more

Verstrekken van leningen/kredieten zonder vergunning is strafbaar/Dunamentu di fiansa/krédito sin pèrmit ta kastigabel/Providing loans/credits without a permit is punishable/La concesión de préstamos/créditos sin licencia es punible

Dunamentu di fiansa/krédito sin pèrmit ta kastigabel Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a inisiá un investigashon di dunamentu di fiansa/krédito

Read more
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: